Selecteer een pagina

Ik gebruik mijn ervaringen graag voor het opleiden van vakmusici en belangstellende amateurs,
zowel voor toelatingsexamens als voor overgangs- en eindexamens.

De meeste behoefte van studenten is tot nu toe een training in solfège (eartraining) en
algemene muziekleer (vnm. basistheorie) afgestemd op de eisen van alle Nederlandse conservatoria,
zowel voor klassieke hoofdvakken, jazz , pop en de opleiding “docent muziek”.

Daarnaast verzorg ik studiebegeleiding en opleiding voor de diverse
onderdelen van de eindexamens (Staats-, SNVM-examens).

Bij veel oud-leerlingen legde ik de basis voor het spelen van akkoordsymbolen aan de piano.

Een afspraak voor een (gratis) oriënterend  gesprek is altijd mogelijk, zie daarvoor contact